Säkerhetshandläggare

Säkerhetshandläggare

Annons: 28911778
Yrke: Säkerhetsrådgivare
Arbetsgivare: Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-31
Publiceringsdatum: 2024-06-20Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaibodenSamhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.

ARBETSUPPGIFTER
Som säkerhetshandläggare har du en viktig roll på Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar brett inom säkerhetsområdet med civil beredskap, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
•Identifiera och arbeta för att uppfylla interna krav och lagkrav.
•Representera förvaltningen i kommunens arbetsgrupper och projekt inom säkerhetsområdet.
•Systematiskt arbete med planering för stärkt civilförsvar och krisberedskap samt tillkommande övningar i verksamheterna.
•Driva förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete utifrån gällande lagstiftningar, där genomförande av informationssäkerhetsklassning och riskanalyser är centrala i arbetet.
•Dokumentera och följa upp det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt implementera beslutade åtgärder.
•Medverka vid upphandlingar och bygg- och anläggningsprojekt.
•Lyfta förbättringsförslag och verka för en god säkerhetskultur inom förvaltningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, krisberedskapsområdet eller motsvarande som bedöms likvärdig.
Du är erfaren och duktig på att driva projekt och samarbeta med olika personer på olika nivåer och i skilda sammanhang. Du känner dig trygg med att hålla i utbildningar och har en god pedagogisk förmåga. En viktig egenskap är förmågan att driva säkerhetsarbetet framåt på ett strukturerat sätt med en förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Du är en god kommunikatör i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har B-körkort.
Vi vill gärna att du har:
• Erfarenhet av risk-, säkerhets- och/eller informationssäkerhetsarbete.
• Kunskap om NIS-direktivet samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet.
• Erfarenhet av uppdrags- eller projektledning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget.

Eftersom vissa tjänster vid Bodens kommun är föremål för arbete med uppgifter, för vilka det råder sekretess omkring enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kan du innan anställning få genomgå en säkerhetsprövning. Det innebär att säkerhetsprövningen genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.