Gruppchef Drift Kiruna Anrikning

Gruppchef Drift Kiruna Anrikning

Annons: 28911841
Yrke: Teamledare
Arbetsgivare: Luossavaara-Kiirunavaara AB
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-01
Publiceringsdatum: 2024-06-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: TeamledarePresentation:


Job Posting End Date / last application date:

2024-07-31

Om verksamheten

Kiruna Malmförädlings uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom underhåll, kvalitet, teknik- och processutveckling samt materialprocesser. Läs mer om oss på förädlingen här: https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.

Anrikningen består av två anrikningsverk, KA1 och KA2, som producerar koncentrat och tillsatsmedel till pelletsverken samt KMR. Organisationen är i dagsläget uppdelad i fyra teknikområden, drift, underhåll, el/automation och anläggning. En omfattande omorganisation pågår inom malmförädlingen, som innebär att alla teknikgrenar förutom drift kommer att centraliseras och ingå i den nya sektionen Underhåll.

Din roll

Som Gruppchef drift i anrikningsverken kommer du att hantera taktiska och operativa frågor i samråd med dina medarbetare samt föreslå och diskutera frågor av strategisk natur med sektionschefen. I dagsläget är du närmaste chef för två produktionschefer, tre produktionsledare och en produktionstekniker. Under hösten kommer de tre produktionsledarna ersättas av tre produktionschefer och eventuellt blir du även närmaste chef för sex driftoperatörer (K3).

Följande arbetsuppgifter kommer att ingå i din befattning:

· Ansvar för att verksamheten bedrivs enligt upprättade arbetsmiljö- och säkerhetskrav.

· Driva delegerade arbetsmiljöuppgifter.

· Personalansvarig för direktrapporterande med ansvar för rekrytering, utbildning- kompetensutveckling, rehabilitering och anpassning inom ramen för LKAB:s fastställda policy.

· Maskinägare med ansvar för att operatörsunderhåll genomförs och fastställda mål för TAK och miljö uppnås.

· Utveckling av produktionen och prioritering av underhållsinsatser i arbetsorderprocessen.

· Upprätta och hantera budget för drift KA1/KA2 och säkerställa en effektiv användning av resurser

· Ta fram underlag för investeringar, 5 årsplaner/LOMP

· Ansvar för att det finns förbättringsverksamhet

· Att rutiner i verksamhetssystemet inom eget ansvarsområde upprättas och utvecklas

· Löpande verksamhetsrapportering till sektionschefen

· Begära och fullfölja MBL förhandlingar enligt förhandlingsordning

· God förebild och tydlig kravställare: Se till att uppförandekoden efterlevs i verksamheten.

Det här har du med dig

Vi söker en engagerad och driven ledare som är en bra förebild. Du gillar människor, är närvarande i verksamheten, tar stort ansvar och är trygg i rollen som ledare. Du motiveras av att lyfta och leda människor. Du coachar dem till att uppnå båda sina egna och även verksamhetens mål. Du har ett organisatoriskt öga och lätt för att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. Du ska ha viljan att utveckla ditt eget ledarskap och du kommer få ledarskapsutbildning och stöd i din roll.

Det här får du

Inom LKAB anser vi att en fungerande kombination mellan jobb och privatliv är en nyckel för att vara ett attraktivt och hållbart företag!

· Motivationsprogram som belönar framgång.

· Friskvård och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter.

· Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år).

· Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering.

· Skydds- och terminalglasögon samt ersättning för tandvård.

· Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn.

· Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser.

Övrigt

Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om den eller organisationsförändringen:

Kontakta Sektionschef Sofia Waaranperä 0703875184

Fackliga kontakter:

Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08

Ingegerd Kyrö, Ledarna, 0980-710 50

Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79

About LKAB

LKAB is an international mining and minerals group with northern Sweden as its base and the whole world as its workplace. We lead the way towards carbon-free production and we do it together - in an open, warm and safe work environment with technology and development in focus. We welcome challenges, innovative ideas and initiative, always with equality and diversity in focus.

 

Do you work at LKAB today but are interested in a new role?

Then we would like you to submit your application via our internal career page. Log in to your Workday account and go to "Jobs Hub", where you can search for all available jobs and send your application.

 

Prior to recruitment, LKAB has considered recruitment channels and marketing. We kindly but firmly decline all contact from media marketers, recruitment sites and the like.