Doktorand i processmetallurgi

Doktorand i processmetallurgi

Annons: 28911860
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-02
Publiceringsdatum: 2024-06-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker en doktorand i processmetallurgi som kommer forska inom området hållbar metallurgi med fokus på cirkulärt användande av slagg. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning som genomförs i samverkan med seniora forskare. Arbetet är experimentellt och syftar till att kartlägga och förstå hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning
Metallutvinning med pyrometallurgisk teknologi genererar slagg och för vissa metaller genereras mer slagg än metall. Följaktligen behöver slaggen återvinnas som produkt för att erhålla en resurseffektiv metallproduktion. Doktorandprojektet avser studera hur parametrar i den pyrometallurgiska processen påverkar möjligheten att nyttja slaggen som ersättningsmaterial i cement. Om denna återvinningsväg möjliggörs kan betydande mängder koldioxidutsläpp från cementindustrin undvikas årligen. I projektet kommer din huvudsakliga responsparameter vara hur slaggen uppför sig som ersättningsmaterial i cement. Variablerna omfattar slaggens kemiska sammansättning, kristallina faser, parametrar kopplade till slaggens stelningsförlopp samt miljömässiga aspekter. Du kommer syntetisera prov i pyrometallurgiska experiment, utvärdera olika granuleringstekniker, undersöka om kristallina faser kan aktiveras samt nyttja avancerad karaktäriseringsutrustning för att lägga pusslet av observationer till en djup förståelse av de observerade fenomenen.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och valfria doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och motiverad till att utföra avancerad forskning inom processmetallurgi, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Framför allt är du fast besluten om att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning som driver kunskapen inom processmetallurgi framåt. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, oorganisk kemi, miljökemi, processteknik, eller materialteknik. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska. Vidare bör du ha en hög ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet då det experimentella arbetet sker vid höga temperaturer och i olika gasatmosfärer. Erfarenhet av experimentellt arbete och oorganisk kemi är meriterande

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Fredrik Engström, Biträdande professor och Tf. ämnesföreträdare 0920–49 1388, fredrik.i.engstrom@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 augusti 2024.
Referensnummer: 2116–2024