Produktionssakkunnig Järnväg

Annons: 28915274
Yrke: Civilingenjör, järnväg
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-22
Publiceringsdatum: 2024-06-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, järnvägPresentation:


Vi söker en Produktionssakkunnig Järnväg tillTrafikverket i Luleå.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Längs Malmbanan finns behov av spårbyten, kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustningar samtbangårdsupprustningar på sträckorna Boden-Harrträsk och Gällivare-Ruotsi. Uppdraget består i attför beställarens räkning stötta projektledningen i planerings-, projekterings- ochproduktionsgenomförandet av dessa projekt.Projekterings-/kontraktsuppföljningen berör ett antal kompetensområden och personalkategorier hos konsulten. ArbetsuppgifterUppdraget består i huvudsak av nedan uppgifter.• I samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument• Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö• Hjälpa till att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser• Hjälpa till att upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet• Stötta före/under och efter operativa möten. Exempel på detta är projekterings-/byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten. • Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren• Stötta i att säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare• Bistå med teknisk rådgivning• Hjälpa till att kontrollera framtagna kontrollprogram och kontrollplaner från konsulter och entreprenörer• Följa upp krav i AKJ och stötta projektledningen i hanteringen av dessa• Bistå i framtagandet av tillhörande dokument som behövs för framtida uppföljning av entreprenader ex. checklistor som ska upprättas• Mottagningskontroll av konsultens handlingar• Stötta i förberedandet av entreprenaderna• Följa upp entreprenörernas dokumentation• Följa upp entreprenörernas produktion• Stödfunktion till projektledare/ byggledare vid beslutsunderlag för ändring- och tilläggsarbeten samt i kontraktet specificerade mängd och kostnadsregleringar• Medverka som sakkunnig vid besiktningar, syneförrättning, ronder, m.m.• Deltaga i byggmöten som stöd till projektledare vid behov• Stötta i uppföljning och kontroll av E:s verifikat att varor och produkter följer entreprenadkontraktet, till exempel genom kontroll av att produkter verifieras enligt AMA Anläggning

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 5 års arbetserfarenhet (platschef, projektchef/biträdande projektchef), projektledare produktion inom antingen:• El låg-/högspänning järnväg• Signalteknik JärnvägKunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift B-körkort

Meriterande

Varit i ledandefunktion så somplatschef/proektledare påmalmbanan under en period av 1 år under desenaste 5 årenVarit inkopplingsledare i minst 1projekt ALEXför Trafikverketvarit projektledare/platschef produktion fören bangårdsförlängning/ombyggnad/ nybyggnadmed kontraktsvärde 40 MSEK

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!