Doktorander inom Hydrometallurgi

Doktorander inom Hydrometallurgi

Annons: 28927273
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-31
Publiceringsdatum: 2024-06-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Inom processmetallurgi forskar vi om effektiv utvinning av metaller via hållbara metoder från primära och sekundära resurser med hjälp av pyro- och/eller hydrometallurgiska metoder. För närvarande letar vi efter två doktorander inom området Hållbar Metallåtervinning—Hydrometallurgi & Cirkulär Ekonomi för att utföra forskningsarbeten relaterade till hydrometallurgisk återvinning av kritiska metaller. Som doktorand får du möjlighet att vara en del av ett dynamiskt och internationellt team samt utföra forskning i nära samarbete med seniora forskare och industrin.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du använda avancerade hydrometallurgiska tekniker för att utveckla nya återvinningsvägar för effektiv och koldioxidsnål återvinning, främst fokuserat på sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt, nickel, mangan och fosforutvinning från restmaterial. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, (i) bedömning av sällsynta jordartselement från permanentmagneter för en koldioxidsnål cirkulär ekonomi och (ii) återvinning av elektrodelement från uttjänta laddningsbara (Li-jon) batterier, där forskningsuppgifterna fördelas mellan doktorand 1 och doktorand 2.

Din forskning kommer bidra med att fastställa processparametrar, avslöja reaktionskinetik och mekanism samt säkerställa högkvalitativa produkter, men även integrera analys av livscykeln, bestämning av bidrag till cirkulär ekonomi och hållbarhetsindex i avhandlingsarbetet. Baserat på grundläggande forskningsresultat och insikter kommer du också att utvidga forskningen till prediktionsmodeller och olika produktutvecklingar, som kan testas i pilotskala.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg-initiativet Materialvetenskap för hållbarhet (WISE, wise-materials.org). WISE är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och är den största investeringen någonsin inom materialvetenskap i Sverige och kommer att omfatta stora insatser vid Sveriges främsta universitet under en 10-årsperiod. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: WISE, wise-materials.org.

Alla forskare tidigt i karriären som rekryteras till WISE-programmet kommer att vara en del av WISE Graduate School (https://wise-materials.org/research/graduate-school/), ett ambitiöst nationellt program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och industri.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete inom ditt forskningsområde samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt dina egna forskningsstudier. Projektplanering och självständig utveckling av forskningsämnet är också en viktig del av ditt arbete. Dessutom har du möjlighet att delta i undervisning och andra aktiviteter, vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker två studenter som är starkt motiverade för forskning inom hållbara matriser inom metallurgi, särskilt med användning av vattenbaserad (kemisk och mikrobiell) metallurgi. Du bör ha en masterexamen i kemi, kemisk/metallurgisk teknik, materialvetenskap eller ett relaterat ämne. Dina arbetsuppgifter kräver utmärkt kunskap inom minst ett av ämnena inom oorganisk kemi, analytisk kemi, lösningskemi, elektrokemi, organometallisk kemi, yt-kemi, mikrobiell tillväxtmekanism och metall-till-mikrobinteraktioner. Erfarenhet av hydrometallurgisk utvinning av metaller, mineraler och materialkemi, metallåtervinning, hantering av analytiska instrument som ICP, XRD, SEM, XRF, TG-DTA, etc., samt industriell erfarenhet är en fördel. Erfarenhet av maskininlärning och statistik är en ytterligare fördel. För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde sker enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Bitr. professor Sadia Ilyas, (+46)920-49 3905, sadia.ilyas@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2024
Referensnummer: 2118-2024