Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Vidsel och Vistträsk

Annons: 28929226
Yrke: Grundlärare, fritidshem
Arbetsgivare: Älvsbyns kommun
Arbetets ort: Älvsbyn, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-07
Publiceringsdatum: 2024-06-27Presentation:


Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning. Här samarbetar vi från liten till stor, från förskola till vuxenutbildning för att ge alla förutsättningar att kunna, vilja och våga omsätta sina drömmar! Barns och elevers utbildningstid ska präglas av delaktighet, kontinuitet, igenkännande och framtidstro.

Nu har du möjlighet att få vara med och vara en del av skolan i Älvsbyns kommun där vi fokuserar på kunskap och goda relationer. Där verksamheten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Där alla ska ges lika förutsättningar i en jämställd verksamhet. Du får möjlighet att få vara en del i en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden.

Välkommen till Vidsel/Vistträsk skola som är två skolenheter med ca 48/20 elever. Skolan erbjuder fantastiska lärmiljöer samt egen idrottshall, skidspår, fotbollsplaner, och fantastisk natur.

Arbetsuppgifter
Som lärare vid Vidsels och Vistträsks fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen av fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag. I undervisningen fokuserar du på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrundsfrågor, rörelseglädje och demokratiuppdraget, men även att skapa lärandemiljöer som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande.

Här får du möjlighet att vara med och utveckla vårt fritidshem. Du ingår i fritidshemmens arbetslag som träffas varje vecka för att kollegialt planera, följa upp och utveckla kvalitetsarbetet mot ökad måluppfyllelse.  

Under skoldagarna samverkar du med förskoleklass och lågstadiet i ett nära samarbete med undervisande lärare. Du är också en del av större arbetslag i byaområdena och har gemensamma träffar med Vidselskolans lärarkår för att gemensamt driva lärandeprocesser och skapa likvärdighet för barn i glesbygden.  

Som lärare vid Vidsel- och Vistträskskolornas fritidshem får du goda förutsättningar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning.

Kvalifikationer
Vi söker legitimerade lärare med inriktning mot fritidshem alt. legitimerade fritidspedagoger som har god insikt i fritidshemmets styrdokument. Du är positiv, engagerad, flexibel och tydlig i ditt ledarskap. Som lärare på Vidsel- och Vistträskskolan behöver du vara ansvarstagande och kunna arbeta både självständigt och i team. Det är viktigt att du kan etablera goda relationer med både elever och vårdnadshavare. Erfarenhet av och kunskap om arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning vid nyrekrytering.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Sista ansökningsdag 2024-08-07

Lön
Lönen är individuell, ange löneanspråk.

Läs mer om att bo i Älvsbyn
https://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/flyttahit/

Flytta till Älvsbyn
Kontakta vår inflyttningslots:
Mathilda Kullebjörk
mathilda.kullebjork@alvsbyn.se
0929 – 170 18

Allmänt
Semesteranställning med villkor enligt avtal. Individuell lönesättning tillämpas. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.

Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Älvsbyn är Norrbottens pärla.

I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.