Kurator till Psykiatri Länsgemensam, Öjebyn

Kurator till Psykiatri Länsgemensam, Öjebyn

Annons: 28930850
Yrke: Socionom
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-28
Publiceringsdatum: 2024-06-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SocionomPresentation:


Är du socionom och intresserad av ett omväxlande och roligt arbete? Rättspsykiatrin är en tvärprofessionell verksamhet med mål att rehabilitera och stötta individer som lever med svår psykisk ohälsa och nu söker vi ytterligare en kurator till vårt team.

Länsgemensam Rättspsykiatri är beläget i Öjebyn och har 44 slutenvårdsplatser och cirka 30 patienter i öppenvård.
Kliniken är en stor arbetsplats med 130 tillsvidareanställda samt vikarier. Vi bedriver vård och behandling av patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Vårt upptagningsområde är hela Norrbotten.

Vi söker
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i de vanligast förekommande Office-programmen. Det är meriterande om du har arbetat inom socialtjänsten eller annan myndighet tidigare och att du har erfarenhet av myndighetsutövning, beroende/missbruk, samordningsansvar, psykisk ohälsa och kriminalitet. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Du ska ha personlig mognad, problemlösande förmåga och tydlig kommunikationsförmåga. Vidare är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med tillsammans med andra.

Det här får du arbeta med
Som kurator inom rättspsykiatrin har du möjlighet att arbeta med strukturerade och långsiktiga förändringsprocesser. Vård- och behandlingsplanering sker i tvärprofessionella team bestående av olika professioner och gör att insatserna kan anpassas efter varje patients individuella behov. Som kurator är det du som står för det psykosociala och socialjuridiska insatserna i teamarbetet, du är den som har kunskapen kring samhällets lagstiftning och resurser. Detta innebär ett aktivt samarbete med olika myndigheter men även med anhöriga för att på bästa sätt samordna insatser och samverka kring patienten. Till arbetsuppgifterna hör också att vid behov skriva sociala utredningar. Barn- och anhörigperspektivet är prioriterat hos oss och ligger inom kuratorernas ansvarsområde. Det kan innebära att informera eller planera och medverka vid barnumgängen, alltid med barnets perspektiv i centrum.

Det här erbjuder vi dig
-Kontinuerlig kompetensutveckling
-Samarbete i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, psykolog, fysioteraapeut, arbetsterapeut, sjuksköterskor och skötare med patienten i fokus.
-Viss möjlighet till arbete hemifrån
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/


Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.

Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.

Välkommen med din ansökan!