Generalsekreterare till Nordkalottrådet, Region Norrbotten

Generalsekreterare till Nordkalottrådet, Region Norrbotten

Annons: 28936953
Yrke: Generalsekreterare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-26
Publiceringsdatum: 2024-07-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: GeneralsekreterarePresentation:


Avdelningen för regional utveckling leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. Vi investerar i Norrbotten genom att ta egna utvecklingsinitiativ och stötta andras. Genom att vara ett nav av resurser, kunskap och mötesplatser kan vi tillsammans med andra förverkliga drömmar och idéer för Norrbottens hållbara utveckling.

Enheten för Näringsliv och samhälle har det samlade ansvaret för Region Norrbottens insatser inom näringslivs- och samhällsutveckling via påverkans- och strategiarbete samt projekt- och företagsstöd.


Vi söker
Vi söker dig som vill leda arbetet med nordiskt samarbete på strategisk nivå, inom ramen för Region Norrbottens ansvar för Nordkalottrådets sekretariat 2025–2027.

Du har lämplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi vill att du har god administrativ förmåga och kunskap i administrativa system och dokumenthantering samt har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande. Vi ser även att din arbetslivserfarenhet omfattar arbete i politiskt styrda organisationer, och har förståelse för viktiga samhällsfrågor på Nordkalotten.

För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är driven och van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har förmågan att identifiera utvecklingsfrågor och kombinera arbetet av långsiktiga mål med konkreta arbetsuppgifter. Rollen kräver att du har en strategisk förmåga, att du kan förhålla dig till gemensamma viljor och riktlinjer, och att du kan omsätta dessa i praktisk handling och kloka beslut.

Det här får du arbeta med
I ditt uppdrag som generalsekreterare kommer du att ansvara för utvecklingen av det nordiska samarbetet mellan regioner på Nordkalotten, och samverkan med övriga gränskommittéer i Norden. Vid sidan om att organisera Nordkalottrådets årliga plenarmöten och beredningsgruppens möten, förväntas du ta initiativ och förverkliga nya former till fördjupat samarbete mellan aktörer inom näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter. 

Du kommer att samarbeta med Nordiska ministerrådet för att säkra finansiering och säkerställa genomförandet av rådets och beredningsgruppens beslut. Vidare kommer du att informera om rådets verksamhet och ställningstaganden i olika nationella och internationella sammanhang, samt följa upp och redovisa rådets olika projekt.

En viktig del av din roll blir att koordinera Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge genom att bland annat sammankalla den operativa styrgruppen och den strategiska referensgruppen. Du kommer att arbeta nära personalen i Torneå och Storfjord, samt hålla löpande kontakt med olika intressenter, såsom Nordiska ministerrådets gränshinderssekretariat, för att främja samarbete och säkerställa att våra projekt och initiativ når sina mål.

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att självständigt och tillsammans med kollegor och aktörer på Nordkalotten bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga nordiska samarbetet i Norrbotten.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/

Information om tjänsten
Vi erbjuder en projektanställning på tre år, med möjlighet till förlängning. Heltid samt dagtid. Du kommer organisatoriskt att tillhöra enheten för näringsliv och samhälle, och anställas under befattningen strateg. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.

Välkommen med din ansökan!