Verksamhetsutvecklare Skolutvecklingscentrum Bodens Kommun

Verksamhetsutvecklare Skolutvecklingscentrum Bodens Kommun

Annons: 28941936
Yrke: Grundlärare, 4-6
Arbetsgivare: Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-18
Publiceringsdatum: 2024-07-03Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för. Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Skolutvecklingscentrum är plattform för skolutveckling där verksamhetsutvecklare, central elevhälsa och mottagning för nyanlända barn/ elever finns samlat. Vi arbetar nära alla delar inom förvaltningen, stöttar praktiknära forskning och är samordnare av förvaltningens insatser för skolutveckling. Skolutvecklingscentrum ansvarar för implementering av förvaltningsövergripande processer, flöden, rutiner samt handlingsplaner som syftar till en likvärdig skola med hög kvalitet i utbildningen.

På skolutvecklingscentrum finns idag två verksamhetsutvecklare. Vi söker nu ytterligare två verksamhetsutvecklare med specialisering mot IT-området med digitaliseringsfrågor kopplat till undervisning och pedagogik.

Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en engagerad, lagspelande verksamhetsutvecklare som vill vara med att forma och driva skolutveckling förvaltningsövergripande. Fokus är arbete med digitalisering kopplat till utbildning och pedagogisk verksamhet från förskola till och med vuxenutbildningen inom arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen

Du har en central roll i arbetet med att samordna och genomföra utvecklingsinsatser som bidrar till ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Där ingår bland annat samordning av AI-frågor i förvaltning, utveckling av digitala lärresurser och verksamhetssystem där verksamhetsutvecklarens roll är att stötta förskole- och skolenheter i arbetet med förändring och verksamhetsutveckling.
I det dagliga arbetet ingår bland annat att stödja verksamheten i arbetet med digitala lärresurser, verksamhetssystem, införande av DNP digitala nationella prov och M 365. I den ena tjänsten ingår även schemaläggning för gymnasieskolan.

Du kommer att ingå i ett arbetslag om fyra verksamhetsutvecklare direkt underställda verksamhetschef för Skolutvecklingscentrum. I Skolutvecklingscentrums verksamhet ingår även central elevhälsa och central mottagning för nyanlända med specialistkompetenser inom elevhälsoarbete och nyanländas lärande där din roll som verksamhetsutvecklare innebär ett särskilt ansvar för IT- området.
Verksamhetsutvecklare på Skolutvecklingscentrum är med och skapar förutsättningar för att sprida erfarenheter och kunskap inom och mellan skolformerna som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som verksamhetsutvecklare samordnar och genomför du insatser på uppdrag av förvaltningsledning samt är delaktig och initierar insatser utifrån omvärldsbevakning och behov som framkommer i samarbeten med olika professioner iförvaltningen och externa parter. Arbetet sker i samverkan med förskole- och skolenheter, akademiska lärosäten samt övriga förvaltningar, myndigheter ochintresseorganisationer som är berörda.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och har arbetat inom skola eller med utbildningsfrågor ett antal år. Du har erfarenhet av att arbeta med lärplattformar/ skoladministrativa system och har goda kunskaper i dessa. Du har ett stort intresse för skolutveckling och är dessutom uppdaterad på den senaste forskningen inom skolområdet.

Du har ett medskapande förhållningssätt som bygger på god kommunikation samt förmåga att bygga goda och förtroendefulla relationer. Du är innovativ och kan prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter inom angivna tidsramar. Du har en hög inre drivkraft med förmåga att motivera och engagera andra. Du ser lätt mönster och samband och hittar kreativa lösningar som skapar goda förutsättningar för ett hållbart skolutvecklingsarbete på övergripande nivå.

ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.