Professor tillika ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik

Professor tillika ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-04-06
Publiceringsdatum: 2021-02-04

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Forskningsämnet gruv- och berganläggningsteknik tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområden bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Institutionen söker en professor tillika ämnesföreträdare för att leda, stärka och utveckla gruv- och berganläggningsteknik inom utbildning, forskning och innovationsprogram för att tillgodose behoven inom gruv- och mineralsektorn nationellt och globalt, anpassat till samhällets behov enligt FN:s hållbarhetsmål.

Nuvarande forskningsfokus ligger inom områdena produktionsteknik för gruvor, bergmekanik och bergteknik.

Arbetsuppgifter
Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en ledarroll. Befattningen kräver ett starkt engagemang för undervisning på grund- och avancerad nivå, forskarnivå, handledning av doktorander och publicering av granskade vetenskapliga publikationer. Befattningen kräver också utveckling av ett starkt forskningsprogram, att erhålla forskningsfinansiering, och engagemang för att interagera med industri och samhälle via olika forum och plattformar både nationellt och globalt. Sökande som inte talar svenska förväntas kunna kommunicera i tal och skrift på svenska inom två år.

Den annonserade positionen som professor/ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

Behörig att anställas som professor är den som
Visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:
* uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
* vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
* ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
* uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
* uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
* visar forskningsexcellens inom minst ett av forskningsfälten i ämnesbeskrivningen och beskriva integrationen av det specifika fältet i det bredare ämnesområdet.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet
• förmåga att leda och utveckla verksamhet

Övriga bedömningsgrunder:


• del av internationella forskningsnätverk inom gruv- och berganläggningsteknik
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• erfarenhet från industri
• erfarenhet av ledande uppdrag
• kommunicera flytande i tal och skrift på engelska
• förmåga att samverka internt inom universitetet och att samverka med det omgivande samhället 

Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
För mer information, vänligen kontakta: Charlotta Johansson, prefekt Charlotta.M.Johansson@ltu.se , +46 (0)920-49 1867

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, kjell.johansson@ltu.se tel: +46 (0)920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se  tel: +46 (0)920-49 1792.

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Ange referensnummer i ansökan.

Sista dag för ansökan: 6 april, 2021

Referensnummer: 4071-2020