Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Speciallärare vuxenutbildningen ref. nr. 34/21

Speciallärare vuxenutbildningen ref. nr. 34/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Vikariat kombinationstjänst 100 % ref. nr. 45/21

Vikariat kombinationstjänst 100 % ref. nr. 45/21

Kalix

Kost och lokalvårdsorganisationen tillhör Fastighetsavdelningen vid Kalix kommun och omfattar ca 90 medarbetare. Kostorganisationen har verksamhet vid 11...

Kock 100 % ref. nr. 44/21

Kock 100 % ref. nr. 44/21

Kalix

Kost och lokalvårdsorganisationen tillhör Fastighetsavdelningen vid Kalix kommun och omfattar ca 90 medarbetare. Kostorganisationen har verksamhet vid 11...

Undersköterskor till Skogsgläntan ref. nr. 46/21

Undersköterskor till Skogsgläntan ref. nr. 46/21

Kalix

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansva...

Förskollärare alt Lärare tidigare år ref. nr. 48/21

Förskollärare alt Lärare tidigare år ref. nr. 48/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Två lärare i fritidshem alt. fritidspedagog ref. nr. 43/21

Två lärare i fritidshem alt. fritidspedagog ref. nr. 43/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Kock till resursteam ref. nr. 40/21

Kock till resursteam ref. nr. 40/21

Kalix

Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar övergripande till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen och omfattar avdelningarna; teknisk försörjning...

Måltidsbiträde/lokalvårdare till resursteam ref. nr. 41/21

Måltidsbiträde/lokalvårdare till resursteam ref. nr. 41/21

Kalix

Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar övergripande till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen och omfattar avdelningarna; teknisk försörjning...

Lokalvårdare 100 % ref. nr. 42/21

Lokalvårdare 100 % ref. nr. 42/21

Kalix

Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkar övergripande till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen och omfattar avdelningarna; teknisk försörjning...

Destinationsutvecklare ref. nr. 36/21

Destinationsutvecklare ref. nr. 36/21

Kalix

Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen och inkluderar arbetsgivarenheten, ekonomienheten, näringslivsenheten, säkerhetsenheten samt st...

Lärare i fritidshem/rastlärare ref. nr. 39/21

Lärare i fritidshem/rastlärare ref. nr. 39/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Lärare i fritidshem alt. fritidspedagog ref. nr. 38/21

Lärare i fritidshem alt. fritidspedagog ref. nr. 38/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Socialsekreterare ref. nr. 13/21

Socialsekreterare ref. nr. 13/21

Kalix

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansva...

Lärare grundskola ref. nr. 37/21

Lärare grundskola ref. nr. 37/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Lärare textilslöjd och resurs ref. nr. 33/21

Lärare textilslöjd och resurs ref. nr. 33/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Gymnasielärare psykologi 40% ref. nr. 27/21

Gymnasielärare psykologi 40% ref. nr. 27/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Gymnasielärare ekonomiska ämnen och privatjuridik ref. nr. 26/21

Gymnasielärare ekonomiska ämnen och privatjuridik ref. nr. 26/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Lärare årskurs 7-9 idrott och annat ämne ref. nr. 29/21

Lärare årskurs 7-9 idrott och annat ämne ref. nr. 29/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Lärare årskurs 7-9 ma/no ref. nr. 30/21

Lärare årskurs 7-9 ma/no ref. nr. 30/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Lärare årskurs 7-9 bild och annat ämne ref. nr. 28/21

Lärare årskurs 7-9 bild och annat ämne ref. nr. 28/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Personal till Sommarförskolan ref. nr. 7/21

Personal till Sommarförskolan ref. nr. 7/21

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, s...

Sveriges viktigaste sommarjobb ref. nr. 4/21

Sveriges viktigaste sommarjobb ref. nr. 4/21

Kalix

ViII du ha ett roligt och givande sommarjobb? Nu har du chansen att göra skillnad. Vi har möjlighet att erbjuda Sveriges viktigaste Jobb! Förutom ett ...