Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Lärare i Finska ref. nr. 41/24

Lärare i Finska ref. nr. 41/24

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, a...

Lärare MA/NO 7-9 ref. nr. 26/24

Lärare MA/NO 7-9 ref. nr. 26/24

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, a...

Lärare i trä och metallslöjd åk 7-9 ref. nr. 40/24

Lärare i trä och metallslöjd åk 7-9 ref. nr. 40/24

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, a...

Lärare i Bild åk 7-9, ref. nr. 41/24

Lärare i Bild åk 7-9, ref. nr. 41/24

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, a...

Personal till LSS boende ref. nr. 36/24

Personal till LSS boende ref. nr. 36/24

Kalix

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansva...

Musiklärare ref.nr 35/24

Musiklärare ref.nr 35/24

Kalix

Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, a...

Arbetsmarknadskonsulent ref. nr. 35/24

Arbetsmarknadskonsulent ref. nr. 35/24

Kalix

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansva...

Personalstrateg ref. nr. 33/24

Personalstrateg ref. nr. 33/24

Kalix

Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen och inkluderar arbetsgivarenheten, ekonomienheten, näringslivsenheten, säkerhetsenheten samt st...

Cafépersonal ref.nr. 29/24

Cafépersonal ref.nr. 29/24

Kalix

Fritids- och Kulturförvaltningen ansvarar för kommunens evenemang och kulturliv i allmänhet. Förvaltningen ansvarar också för kommunens fritidsanläg...

Caféansvarig ref.nr. 28/24

Caféansvarig ref.nr. 28/24

Kalix

Fritids- och Kulturförvaltningen ansvarar för kommunens evenemang och kulturliv i allmänhet. Förvaltningen ansvarar också för kommunens fritidsanläg...

Omsorgspersonal ref. nr. 7/24

Omsorgspersonal ref. nr. 7/24

Kalix

Socialförvaltningen ansvarar, på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för socialtjänsten i kommunen. Förvaltningens ansva...