Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. Läs mer om Hållbara Städer Och Samhällen >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Lärare i fritidshem till Rutviksskolan

Lärare i fritidshem till Rutviksskolan

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Ledsagare och avlösare med teckenspråkskompetens!

Ledsagare och avlösare med teckenspråkskompetens!

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Handläggare Räddningstjänst & skydd av civilbefolkningen

Handläggare Räddningstjänst & skydd av civilbefolkningen

Luleå

Vill du med och bidra till ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten? Vill du jobba med att utveckla och stärka Länsstyrelsens och länets arbete med...

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen

Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen

Kiruna

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till lj...

Speciallärare till högstadiet Midskogsskolan

Speciallärare till högstadiet Midskogsskolan

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Leg. Sjuksköterska till poolen

Leg. Sjuksköterska till poolen

Kiruna

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till lj...

Lärare år 1-3 Prästholmsskolan

Lärare år 1-3 Prästholmsskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare i fritidshem till Rutviksskolan med behörighet att undervisa i trä-

Lärare i fritidshem till Rutviksskolan med behörighet att undervisa i trä-

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

Kiruna

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till lj...

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Lärare Bleckblås till Kulturskolan

Lärare Bleckblås till Kulturskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Tullverket söker gruppchef, IT utveckling Gemensamma funktioner

Tullverket söker gruppchef, IT utveckling Gemensamma funktioner

Luleå

Tullverkets IT-avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 280 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste teknik...

Lärare i trä- och metallslöjd till Örnässkolan 3-6

Lärare i trä- och metallslöjd till Örnässkolan 3-6

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Swedbank söker bolånehandläggare

Swedbank söker bolånehandläggare

Luleå

Inledning: Vill du ha en samhällsnyttig roll där du dessutom får varva mellan administration och kundkontakt? Vill du arbeta på en arbetsplats där gl...

Lärare i musik till Benzeliusskolan

Lärare i musik till Benzeliusskolan

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Planarkitekt

Planarkitekt

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Systemspecialist OT & Automation

Systemspecialist OT & Automation

Luleå

Företagsbeskrivning En spännande vardag – för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skap...

Lärare i violin/viola till Kulturskolan i Luleå

Lärare i violin/viola till Kulturskolan i Luleå

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Organisations- och rekryteringsstöd till Kiruna kommun

Organisations- och rekryteringsstöd till Kiruna kommun

Kiruna

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till lj...

Personlig assistent, tillsvidareanställning

Personlig assistent, tillsvidareanställning

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lastbilsförare vikariat

Lastbilsförare vikariat

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Lärare Spanska och Franska

Lärare Spanska och Franska

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Leg. Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Leg. Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Kiruna

I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till lj...

Lärare i matematik och NO/teknik Brönjaskolan

Lärare i matematik och NO/teknik Brönjaskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare i spanska och engelska Brönjaskolan

Lärare i spanska och engelska Brönjaskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Sjuksköterska/distriktsköterska hemsjukvården

Sjuksköterska/distriktsköterska hemsjukvården

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Ekonomiassistent till HSB Norr Luleå

Ekonomiassistent till HSB Norr Luleå

Luleå

Om rollen HSB Norr söker nuenekonomiassistent för ett längre vikariat. Tillsammans inom avdelningen arbetar 25redovisningskonsulter och ekonomiassistent...

Receptionist

Receptionist

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Sjuksköterska sökes till kommunuppdrag

Sjuksköterska sökes till kommunuppdrag

Överkalix

Restaurangansvarig till Kvikkjokk Fjällstation sommarsäsongen 2024

Jokkmokk

Lärare i engelska Brönjaskolan

Lärare i engelska Brönjaskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare F-3 Torpgärdsskolan

Lärare F-3 Torpgärdsskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare år 4-6 Torpgärdsskolan

Lärare år 4-6 Torpgärdsskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare särskild undervisningsgrupp Stureskolan

Lärare särskild undervisningsgrupp Stureskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare Matematik/NO Stureskolan

Lärare Matematik/NO Stureskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare Sv och Eng till Stureskolan

Lärare Sv och Eng till Stureskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Studie- och yrkesvägledare Stureskolan

Studie- och yrkesvägledare Stureskolan

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Personliga assistenter, timvikarier till man

Personliga assistenter, timvikarier till man

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Överkalix kommun söker ekonom

Överkalix kommun söker ekonom

Överkalix

Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gr...

Behandlare inriktning barn

Behandlare inriktning barn

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Behandlare inriktning barn

Behandlare inriktning barn

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Mätningsingenjör

Mätningsingenjör

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Speciallärare/lärare till särskild undervisningsgrupp

Speciallärare/lärare till särskild undervisningsgrupp

Boden

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att...

Lärare i specialidrott fotboll till Luleå Gymnasieskola

Lärare i specialidrott fotboll till Luleå Gymnasieskola

Luleå

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPE...

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Gällivare

Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som h...

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Pajala

Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som h...

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Boden

Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som h...

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Luleå

Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som h...

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Vi söker bemanningssjuksköterskor till ett flertal kommuner i Norrbotten

Piteå

Vill du bidra till god hälso- och sjukvård och samtidigt uppnå din fulla potential? Till vår avtalskommun söker vi en legitimerad sjuksköterska som h...