Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Läs mer om God Utbildning För Alla >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Max söker medarbetare extra kvällar och helger

Max söker medarbetare extra kvällar och helger

Haparanda

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

Max söker medarbetare som vill jobba

Max söker medarbetare som vill jobba

Luleå

Johannisbergs ungdomshem söker lärare i sv/sva och eng.

Johannisbergs ungdomshem söker lärare i sv/sva och eng.

Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. D...

Max söker medarbetare helgnätter

Max söker medarbetare helgnätter

Luleå

IT-säkerhetschef

IT-säkerhetschef

Arvidsjaur

IT-säkerhetschef till nya regementet K 4 Jägarregementet är tillbaka! Vi återetablerar Norrlands Jägarregemente k 4 i Arvidsjaur och behöver flera...

Säkerhets-, risk- och kvalitetsspecialist

Luleå

Som Säkerhets-, risk- och kvalitetsspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gö...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Piteå

Lärare Idrott och hälsa, Nya läroverket Bergnäset

Lärare Idrott och hälsa, Nya läroverket Bergnäset

Luleå

Då en av våra lärare i Idrott och hälsa från och med starten av ht-21 beviljats tjänstledighet söker vi nu en vikarie till vår skola på Bergnäset...

Kvalificerad inköpare med strategisk inriktning

Luleå

Inköpare

Luleå

Exploration Geologist

Exploration Geologist

Pajala

Kaunis Iron as a workplace We refine more than minerals, we also refine talent. We dare to say that we are different. We are the mine of the new generation...

Specialistläkare inom Ögonsjukvård, Sunderby sjukhus

Specialistläkare inom Ögonsjukvård, Sunderby sjukhus

Luleå

Ögonkliniken är en länsklinik med verksamhet på flera orter. Vid Sunderby sjukhus bedrivs både akut och planerad operativ verksamhet samt mottagningsv...

Universitetslektor i industriell marknadsföring

Universitetslektor i industriell marknadsföring

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med ...

Besiktningstekniker Hjulfordon med placering Boden

Besiktningstekniker Hjulfordon med placering Boden

Boden

Besiktningstekniker Stridsfordon med placering Boden

Besiktningstekniker Stridsfordon med placering Boden

Boden

Befattningen erbjuder Har ett genuint intresse för fordon och dess teknik? Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att ...

Befälhavare Avanleden, visstid

Luleå

Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och for...

Max söker drivna driftledare

Max söker drivna driftledare

Piteå

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Luleå

Då en av våra SO-lärare från och med starten av ht-21 går vidare till en rektorstjänst inom vår egen organisation söker vi nu en lärare i SO-ämne...