Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. Läs mer om God Utbildning För Alla >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsrade jobb

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Utredare Belagd Väg

Luleå

Som utredare belagd väg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara me...

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Lärare i SO år 7-9 till Nya läroverket Bergviken

Luleå

Då en av våra SO-lärare från och med starten av ht-21 går vidare till en rektorstjänst inom vår egen organisation söker vi nu en lärare i SO-ämne...

Drifttekniker vindkraft

Arjeplog

Vi söker en drifttekniker till Energiservice avdelning Vind för anställning i Arjeplog.   Tjänsten I rollen som drifttekniker ansvarar du för drift- ...

Max söker medarbetare inför sommaren

Max söker medarbetare inför sommaren

Haparanda

Lärare år 4-6 till Nya läroverket Svartöstaden

Lärare år 4-6 till Nya läroverket Svartöstaden

Luleå

Nu startar Nya läroverket sin tredje grundskola. I fantastiska lokaler belägna i Svartöstaden kommer 7 klasser, från förskoleklass till åk 6 att fyll...

Lärare år 1-3 till Nya läroverket Svartöstaden

Lärare år 1-3 till Nya läroverket Svartöstaden

Luleå

Nu startar Nya läroverket sin tredje grundskola. I fantastiska lokaler belägna i Svartöstaden kommer 7 klasser, från förskoleklass till åk 6 att fyll...

Säkerhetssamordnare till SiS - SiS ungdomshem Johannisberg, Kalix

Säkerhetssamordnare till SiS - SiS ungdomshem Johannisberg, Kalix

Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. D...

Johannisbergs ungdomshem enhet Kalix, söker lärare i historia- och samhälls

Johannisbergs ungdomshem enhet Kalix, söker lärare i historia- och samhälls

Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. D...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

IT-Tekniker/Nätverkstekniker

Övertorneå

IT- Tekniker/Nätverkstekniker   Vi söker IT-tekniker/nätverkstekniker. I din roll som PC/Nätverkstekniker kommer du att hjälpa användare på pla...

Projektingenjör till Trafikverket Investering

Luleå

Som Projektingenjör på Trafikverkets investeringsverksamhet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör ...

Max söker medarbetare som vill utvecklas

Max söker medarbetare som vill utvecklas

Piteå

Rekryterare / Junior Rekryteringskonsult till Bravura

Rekryterare / Junior Rekryteringskonsult till Bravura

Luleå

Helikopterflottiljen/1.Helikopterskvadron söker ledningssoldater GSS-T

Helikopterflottiljen/1.Helikopterskvadron söker ledningssoldater GSS-T

Luleå

Helikopterflottiljen/1.Helikopterskvadron söker ledningssoldater GSS-T Sökande enhet 1.helikopterskvadron har som huvuduppgift att genomföra markoper...

Max söker medarbetare

Max söker medarbetare

Luleå

F 21 SÖKER KONTINUERLIGT TJÄNSTGÖRANDE GSS/MATERIELMEKANIKER STRIDSFLYG

F 21 SÖKER KONTINUERLIGT TJÄNSTGÖRANDE GSS/MATERIELMEKANIKER STRIDSFLYG

Luleå

Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning 2020-2021 men du är välkommen att söka även om du har gjort utbild...

F 21 LULEÅ SÖKER KONTINUERLIGT TJÄNSTGÖRANDE GSS/HJÄLPMEKANIKER STRIDSFLYG

F 21 LULEÅ SÖKER KONTINUERLIGT TJÄNSTGÖRANDE GSS/HJÄLPMEKANIKER STRIDSFLYG

Luleå

Flygunderhållsenheten på F 21 söker kontinuerligt tjänstgörande GSS/Hjälpmekaniker Stridsflyg Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter v...

Hjälpmekaniker till 1. Helikopterskvadron i Luleå

Hjälpmekaniker till 1. Helikopterskvadron i Luleå

Luleå

Sökande enhet: Välkommen till 1. Helikopterskvadron, en del av Försvarsmaktens Helikopterflottilj. 1. Helikopterskvadron verkar inom den markoperativa...

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Väktare till Scania Ferruform i Luleå

Luleå

Vi söker väktare för sommarviakriat under juni, juli och augusti 2021 samt även beovsanställda för vårt uppdrag Scania Ferruform i Luleå.  Tjäns...

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som vill göra livsviktig skillnad

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som vill göra livsviktig skillnad

Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gö...

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förä

Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förä

Boden

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gö...

Amanuens i nationalekonomi

Amanuens i nationalekonomi

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med ...