Mål 7: Hållbar energi för alla

Global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt. Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning. Läs mer om Hållbar Energi För Alla >>
Urvalskriterier
Skapa mejlbevakningar på denna sökning
Din e-postadress:   

Sponsra jobb

Tillgängliga jobb

Ekonomiassisten

Boden

Ekonomiassistent Vill du vara med på resan att effektivisera och digitalisera administrationen? Vi erbjuder ett utvecklande och intressant arbete med ett...

IT-/Säkerhetsskyddschef

Boden

IT-chef, tillika säkerhetsskyddschef Vill du vara med och bygga upp vår nya IT och säkerhetsorganisation? Vi erbjuder ett spännande och stimulerande ar...

Brandtekniker till Siemens Building Technologies i Luleå!

Brandtekniker till Siemens Building Technologies i Luleå!

Luleå

Här finns stora möjligheter för dig med ett intresse inom teknik att utvecklas med ett bolag som ligger i framkant! Siemens genomgår just nu en spänna...

Brandtekniker till Siemens Building Technologies i Piteå!

Brandtekniker till Siemens Building Technologies i Piteå!

Piteå

Här finns stora möjligheter för dig med ett intresse inom teknik att utvecklas med ett bolag som ligger i framkant! Siemens genomgår just nu en spänna...

Doktorand i byggproduktion och teknik

Doktorand i byggproduktion och teknik

Luleå

– hållbar renovering och underhåll av flerbostadshusbestånd Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera...

Ingenjörer inom Vatten- och vindkraft

Luleå

Swecos experter inom Energi är ledande inom Norden och hjälper både företag och organisationer att utveckla en kostnadseffektiv och miljömässigt hål...

Process-/Energiingenjör Termisk energi

Luleå

Just nu stärker vi vårt kunniga team inom termisk energi till några av våra orter i norr: (Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Umeå, L...

Uppdragsledare kraftledning

Luleå

Sveriges elnät är i behov av utbyggnad och förnyelse. Investeringsbehovet i elnätet är stort och nu söker vi medarbetare till enheten Transmission so...

Processdesigner VA-Anläggningar

Luleå

Area Sales Manager till Exeri

Area Sales Manager till Exeri

Luleå

Elnätet har fungerat på samma sätt i över 100 år. Till skillnad från Internet består elnätet bara av sammantvinnade metallvajrar—helt utan inby...