Doktorand i nationalekonomi

Doktorand i nationalekonomi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28708435
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-17
Publiceringsdatum: 2024-04-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet nationalekonomi söker en eller flera doktorander. Som doktorand inom ämnet blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen för samhällsvetenskap med sextio medarbetare. Du placeras inom ämnesgruppen för nationalekonomi med ett tjugotal medarbetare.

Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som flervetenskapliga projekt där forskare från nationalekonomi arbetar tillsammans med forskare i avdelningens övriga ämnen, men även med andra forskare inom och utom universitetet. Vi strävar också efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskning.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel

Arbetsuppgifter
Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen samhällsvetenskap. Det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du kommer även att forska inom ett eller flera av de projekt som bedrivs vid avdelningen. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera nationalekonomiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnets verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet krävs att du har minst magisterexamen med huvudämne/område nationalekonomi, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. För några av de projekt som vi rekryterar doktorander till är mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska också ett krav.

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall du lämna in examensarbete/uppsats från din utbildning på avancerad nivå. Examensarbetets/uppsatsens vetenskapliga och språkliga kvalitéer kommer att utgöra en ytterligare bedömningsgrund.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:

- God metodologisk kännedom, särskilt inom miljö- och naturresursekonomi
- God samarbetsförmåga
- Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring på högst 20 % kan tillkomma. Tjänsten förlängs i så fall i samma omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3445, jesper.stage@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se,  eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av forskarstudier, en kort redogörelse för dina forskningsintressen (främst för att vi enklare ska kunna matcha dig med något av de projekt som vi rekryterar till), CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov (examensarbete ska bifogas men du kan även bifoga vetenskaplig artikel, rapport eller liknande), och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska

Sista ansökningsdag 17 maj 2024
Referensnummer 1672-2024

Du söker detta jobb via www.ltu.se/ledigajobb vår webbsida genom att fylla i ett ansökningsformulär.