Forskningsingenjörer, sommarjobbare, i tillämpad geokemi

Forskningsingenjörer, sommarjobbare, i tillämpad geokemi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28726822
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-20
Publiceringsdatum: 2024-04-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Bakgrund
Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Analytisk kemi, isotopgeokemi, miljömineralogi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden. Tillämpad geokemi behöver utöka sin personalstyrka med forskningsingenjörer under sommaren.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter för forskningsingenjörer vid tillämpad geokemi under sommarmånaderna omfattar 1) fältarbete inom olika projekt 2) filtrering av olika vattenprover 3) provhantering 4) lakning av bergs- och jordprover i klimatkammare. De sökande förväntas kunna genomföra arbeten självständigt men i samarbete med forskargruppen Tillämpad geokemi vid LTU.

Kvalifikationer
Sökande måste ha en bakgrund inom miljögeokemi. Tyngd kommer att läggas på personlig kompetens och lämplighet.

Information
För dessa anställningar gäller en anställningstid med omfattning mellan 50% och 100% under två månader (juli och augusti 2024). Placeringsort campus Luleå.

För ytterligare upplysningar kontaktas Sarah Conrad, universitetslektor, 0920–493478 sarah.conrad@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1809  Kjell Johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 20 maj 2024
Referensnummer: 1712-2024