Sjuksköterska Överkalix kommun för heltids sommaruppdrag

Annons: 28866207
Yrke: Sjuksköterska, grundutbildad
Arbetsgivare: Big Care
Arbetets ort: Överkalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-11-21
Publiceringsdatum: 2024-06-04

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Sjuksköterska, grundutbildadPresentation:


Uppdragsbeskrivning: Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom särskilt boende, hemsjukvård och omsorg.

Arbetstider: dag, kväll, natt och även helgtjänstgöring.

Placering: Utgår från gemensam lokal, konsult som tilldelas uppdrag får adress och info innan uppdraget startar.

Verksamheten följer arbetstidslagen.

  • Sjuksköterska ska ha följsamhet till verksamhetens rutiner.
  • Sjuksköterska ska vara trygg i att utföra medicinska bedömningar, hantering av medicintekniska produkter, läkemedelshantering samt handleda och trygga upp personal, patienter och anhöriga.
  • Sjuksköterska har en central roll i samverkan kring patienten där det är sjuksköterskan som säkerställer en god kvalitet i medicinska insatser och i omvårdnaden.
  • Sjuksköterskan arbetsleder och stöttar vår omvårdnadspersonal i deras arbete med patienterna.

Journalföring: Pulsen Combine.

Aktuellt Behovv26-v39 heltid

Kvalifikationskrav

  • Svenskt sjuksköterskelegitimation
  • Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
  • Uppdaterat CV
  • Två referenser, varav minst en chef
  • Kopia på giltigt B-körkort ska bifogas